Game Online
Sinh viên, trường học và game online

Chẳng phải là vấn đề mới và cũng chẳng phải là vấn đề của riêng một quốc gia. Mối tương tác giữa sinh viên, trường học và game online hóa ra lại có ảnh hưởng lên nhau không nhỏ.

Ads
Ads